ADHD arjessa

ADHD arjessa

ADHD:n oireet eivät esiinny täysin samanlaisina kaikilla, ne voivat painottua eri tavoin ja ne voivat olla eriasteisia henkilöstä ja iästä riippuen. Tästä johtuen ADHD:n aiheuttamien haasteiden laajuus ja voimakkuus vaihtelee myös yksilöllisesti.

Vasemmassa reunassa olevien linkkien takaa löytyy neuropsykiatristen valmentajien antamia vinkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa selviytymään paremmin arjen haasteista. Vinkit koti, koulu ja vapaa-aika ovat tarkoitettu erityisesti lapsille ja nuorille, kun taas vinkit opiskelu, työelämä ja perhe ovat enemmän aikuisille suunniteltuja.

Vinkkejä kannattaa kokeilla rohkeasti ja poimia niistä toimivimmat päivittäiseen käyttöön. Monesti haasteelliset asiat saa sujumaan paremmin pientenkin keinojen avulla.

Hyödynnä vahvuuksiasi, haasteet on tehty voitettaviksi!