Mistä apua ADHD oireisiin?

Mistä apua ADHD oireisiin?

Jos epäilee lapsellaan tai itsellään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, on tärkeää selvittää asiaa tarkemmin ja hankkia asianmukaista apua. Asiaa voi lähteä selvittämään esimerkiksi julkisen terveydenhuollon kautta (esim. omalääkäri, koululääkäri, työterveyslääkäri) tai yksityisen lääkärin kautta. Lääkäriltä voi saada lähetteen tarkempiin tutkimuksiin, jotka pitävät sisällään muun muassa haastatteluja, kyselylomakkeiden täyttämistä ja erilaisia testejä.

ADHD:ta diagnosoidaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon apua tarvitaan, jos perusterveydenhuollon toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, tarvitaan tarkempaa erotusdiagnostista arviointia tai lääkehoidon aloittaminen ei onnistu perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidon lähete ohjataan joko lastenpsykiatrille, nuorisopsykiatrille, lastenneurologille, psykiatrille tai neurologille henkilön iän ja mahdollisten liitännäissairauksien mukaisesti. Joillakin yksityisillä lääkäriasemilla on myös erikoislääkäreitä ja moniammatillinen tiimi, jotka voivat yhteistyössä diagnosoida ja hoitaa ADHD:ta.

Oman asuinpaikkakunnan terveyspalveluista saa tarkempaa tietoa siitä, miten ADHD:n hoitopolku, diagnosointi, hoito ja sen seuranta on järjestetty alueellisesti.

Kenen puoleen voin kääntyä?

Omalääkäri/terveyskeskuslääkäri

Lastenlääkäri

Lastenpsykiatri

Lastenneurologi

Nuorisopsykiatri

Psykiatri

Neurologi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri