Kategoria: Asiantuntija-apua

ADHD, ajoterveys ja ajokortti

Ajoterveydellä tarkoitetaan toimintakykyä liikenteessä. Sen keskeisiä osia ovat liikennenäkö, kognitio ja motoriikka. Monilla sairauksilla voi olla vaikutusta ajoterveyteen.

Lue lisää

ADHD ja työelämä

ADHD, eli lapsuudessa alkanut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, esiintyy lähes 4% aikuisista ja hoitamattomana voi johtaa erilaisiin haasteisiin työelämässä.

Lue lisää

ADHD – elämä diagnoosin jälkeen?

Adhd -diagnoosin saaminen, elämän missä vaiheessa tahansa, tuo usein mukanaan muutoksia. Adhd diagnoosi saattaa vaikuttaa itsetuntoon, ja ajatuksiin omasta itsestä,  monin eri tavoin. Moni tarvitsee asian sulattelua, eli sopeutumista siihen, että itsellä on todettu neuropsykiatrinen häiriö.

Lue lisää

ADD, tarkkaamattomuus nuorella

ADD-oireinen nuori häiriintyy herkästi ulkoisista ärsykkeistä ja toiminta keskeytyy, kun jotakin muuta tulee mieleen. ADD ei tarkoita kuitenkaan sitä, että nuori ei kykene keskittymään mihinkään. Päinvastoin.

Lue lisää

ADHD ja koulu

ADHD:n ydinoireet, tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus, luovat monenlaisia haasteita koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Lue lisää

ADHD ja parisuhde

ADHD tuo ihmissuhteisiin haasteita, niin myös parisuhteeseen. Tutkimusten mukaan ADHD-oireisilla onkin muuhun väestöön verrattuna 2-3 kertaa suurempi riski eroihin.

Lue lisää

ADHD-nuorten ja aikuisten kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu mm. tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja impulssikontrollin vaikeuksista kärsiville. Kognitiivisten ongelmien ohella voidaan kuntouttaa myös tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia.

Lue lisää

ADHD ja päihteet

Arviolta joka seitsemännellä (n. 15%) ADHD-henkilöllä on samanaikainen, ajankohtainen päihdehäiriö. Koko elämän aikana päihdehäiriö on ollut jopa 20-40%:lla niistä joilla on ADHD. Ja päinvastoin – mahdollisesti joka neljännellä päihdehäiriöisellä on ADHD.

Lue lisää

ADHD ja uni

ADHD:ssa univaikeudet ovat erittäin yleisiä; 70-80 %:lla on jonkinlaisia joko nukahtamiseen tai yöuneen liittyviä pulmia.

Lue lisää