ADHD ja parisuhde

ADHD ja parisuhde

ADHD tuo ihmissuhteisiin haasteita, niin myös parisuhteeseen. Tutkimusten mukaan ADHD-oireisilla onkin muuhun väestöön verrattuna 2-3 kertaa suurempi riski eroihin. ADHD:n ydinoireet voivat näkyä monin eri tavoin parisuhteessa:

 • Voimakas tunteidenilmaisu, harkitsematon rahankäyttö sekä runsaspuheisuus ovat esimerkkejä impulsiivisen käytöksen haitallisista puolista. Parisuhteeseen impulsiivisuus tuo ennakoimattomuutta, yllätyksiä ja pettymyksiä.
 • Pitkään jatkuneet kielteiset kokemukset kehittävät usein negatiivisia uskomuksia itsestään ja kyvyistään, jolloin itsetunto rakentuu heikoksi. Silloin ADHD-oireisen puolison asenne näyttäytyy parisuhteessa negatiivisena. Hän ei luota itseensä ja tulkitsee asiat negatiivisesti.
 • ADHD-oireinen saattaa tylsistyä nopeasti parisuhteessakin, jonka hän mahdollisesti tulkitsee rakkauden loppumiseksi. Tylsistyminen saattaa johtaa useisiin ja vaihtuviin parisuhteisiin.
 • ADHD-oireisen liiallinen keskittyminen tai juuttuminen johonkin tehtävään häiritsee muiden tehtävien suorittamista. Parisuhteessa puolison tarpeet ovat silloin toissijaisia.
 • Pitkäkestoinen suunnitelmallisuus ja harkittu päätöksenteko ovat ADHD-oireiselle vaikeita, jonka vuoksi elämässä on paljon epäjärjestystä ja kaaosta. Puoliso joutuu usein vastuunkantajan ja tehtävien toteuttajan rooliin.
 • ADHD-oireisen muistivaikeuksien vuoksi sovitut lupaukset eivät välttämättä toteudu, joka aiheuttaa pettymyksen tunteita puolisolle.
 • ADHD-oireisen aikuisen kommunikaatio-ongelmat aiheuttavat helposti väärinkäsityksiä ja riitoja.

ADHD-oireet näyttäytyvät hyvin moni eri tavoin parisuhteessa. Parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavat voimakkaasti myös kuormittavat elämäntapahtumat, esimerkiksi taloudelliset ongelmat, työttömyys sekä muut sairaudet, jotka ovat ADHD-oireisilla keskimääräistä yleisimpiä. N. joka seitsemällä (15%:lla) ADHD-oireisella oleva päihdehäiriö on aina merkittävä riski parisuhteelle. ADHD:n liitännäishäiriöinä voi olla myös aistitoimintojen poikkeavuutta sekä motorista kömpelyyttä. Puolisoiden väliseen fyysiseen läheisyyteen ne tuovat erityispiirteitä.

Monet pariskunnat kokevat, että ADHD tuo parisuhteeseen myös vahvuuksia. Elämässä tapahtuu paljon asioita, tylsää arkea ei pääse muodostumaan. Rakkaus roihuaa välillä intohimoisesti ja toisaalta myös saattaa lopahtaa nopeastikin. Koska ADHD on vahvasti perinnöllinen, on lapsista joillakin todennäköisesti myös ADHD. ADHD-oireinen vanhempi ymmärtää usein lastaan hyvin omien lapsuudenkokemustensa pohjalta.

Lasten syntyminen parisuhteeseen näkökulmasta on aina iso haaste, kahdesta tulee kolme ja puolisoista vanhempia. Arkinen työmäärä kasvaa, yövalvomiset lisääntyvät ja vastuu pienokaisen hyvinvoinnista välillä kuormittaa. ADHD-oireisella voi olla vaikeuksia selviytyä lisääntyvistä tehtävistä ja lasten tarvitsemista rutiineista, jonka vuoksi puolisosta saattaa tulla vastuunkantaja ja käytännön asioiden hoitaja. Puolisoiden onkin löydettävä uusia tapoja kohdat vanhemmuuden haasteita sekä ylläpitää parisuhteen hyvinvointia.

Alle on kuvattu vinkkejä ADHD-oireiselle puolisolle, joilla hän voi osaltaan vahvistaa parisuhteen hyvinvointia:

 • Kerro puolisollesi, että sinulla on ADHD, tai että epäilet sitä. Etsikää yhdessä tietoa ADHD:stä. Näin puolisosi ymmärtää sinua paremmin ja pystyy tukemaan sinua tarvitsemallasi tavalla. Avoimuus ja rehellisyys ovat toimivan parisuhteen perusta.
 • Muista terveen elämän perussäännöt, jotka tuovat helpotusta ADHD – oireiden kanssa elämiseen: nuku riittävästi, syö terveellisesti, liiku tarpeeksi, nauti alkoholia enintään kohtuullisesti sekä rentoudu ja nauti elämästä puolisosi, perheesi ja ystävien seurassa.
 • Vaikka elämä olisikin ollut ongelmien ja vaikeuksien värittämää, aina on kuitenkin mahdollisuus saavuttaa tasapainoinen ja onnellinen parisuhde. Sen eteen sinun on sitouduttava, tehtävä pitkäjänteisesti työtä ja tarvittaessa haettava itsellesi tukea ja apua.
 • Mikäli tunnistat, että sinulla on huono itsetunto, ryhdy tietoisesti kehittämään sitä. Etsi vahvuuksiasi, hyväksy epävarmat tunteesi ja tee itsetunnon kohentamiseen olevia harjoituksia. Prosessi etenee pienin askelin, mutta tuo tullessaan hyvinvointia ja parantaa toimintakykyäsi.
 • ADHD-oireet lisäävät riskiä epäsosiaaliseen ja epäkunnioittavaan käytökseen puolisoasi kohtaan. Jos olet loukannut häntä tai muuten toiminut epäkunnioittavasti, pyydä anteeksi käytöstäsi.
 • Vaikka omien ajatusten ja tunteiden kertominen saattaa olla vaikeaa, kannattaa taitoa kärsivällisesti harjoitella. Joskus puheen lisäksi muutkin kommunikaatiokanavat voivat auttaa omien tunteiden ilmaisussa esimerkiksi kirjoittaminen tai musiikin kuuntelu yhdessä.
 • Pyri tasapuoliseen työnjakoon kotitöissä haasteistasi huolimatta. Etsikää yhdessä teidän parisuhteeseen soveltuvia toimintatapoja, esimerkiksi tehtävälistojen ja muistutusapukeinojen avulla.
 • Kiitä, arvosta ja kunnioita puolisosi panosta parisuhteessa. Huomioiminen ja kauniit sanat tuovat hyvää mieltä arkisen aherruksen keskelle. Yhteinen aika ja erityisesti kivojen asioiden tekeminen yhdessä lujittavat puolisoiden välistä suhdetta.
 • ADHD-oireiden kanssa kamppailu on usein hyvin stressaavaa. Stressiä pystyt lieventämään opettelemalla tuntemaan omat kykysi ja parantamalla ADHD-oireidesi hallintaa. Ota haltuusi sinulle sopivia rentoutumistapoja. Puolisoiden yhdessä tekemät mukavat asiat rentouttavat myös parisuhteen ilmapiiriä.
 • Muista, että olet paljon muutakin kuin ADHD-oireinen aikuinen. Huomioithan myös vahvuutesi!

 

Pari-ja perheterapeutti Kaisa Humaljoki

Diacor Terveyspalvelut Oy

Syyskuu 30, 2016